Title of the document

תקנון שימוש באפליקציה ובאתר EZsave

עודכן באוגוסט 2018

תקנון מקוצר

 • המטרה של אפליקציית EZsave היא לתת לך, המשתמש, כלי לייעול והוזלת עלויות חודשיות קבועות במגוון תחומים כגון תקשורת, ביטוח, גז ועוד (אנחנו כל הזמן מנסים לחסוך לך יותר : )
 • כמשתמש באפליקציה ו/או באתר, אנחנו מצפים שלא תעשה שימוש לרעה במה שייצרנו (זה הבייבי שלנו – תתייחסו אליו יפה)
 • יש לנו מספר שירותים שאנחנו נותנים בחינם, כמו בדיקת תיק ביטוח או בדיקת משכנתא. השירותים האלה ניתנים במקרים רבים על ידי מומחים בתחום שהם לא חברת EZsave. אנחנו תמיד מבקשים ממך אישור מראש לפני שנעביר את הפרטים שלך לצד ג'.
 • יש גם שירות בתשלום, שנועד לבצע עבורך את החיסכון בפועל מול הספקים השונים שלך.

המודל שלנו פשוט: אם לא חסכתם כלום, זה לא עולה לכם שקל. אם הצלחנו לחסוך אנחנו גובים 35% מהחיסכון של השנה הראשונה שהצלחנו לייצר עבורך. רוצים דוגמא? בכיף. נגיד ששילמתם עד עכשיו 250 ₪ בחודש לספק מסויים, אנחנו משיגים לך עסקה טובה יותר שתעלה לך רק 200 ₪ . החיסכון החודשי שלך הוא 50 ₪ , והשנתי הוא 600 ₪ . העמלה שלנו תהיה 210 ₪, והשאר – 390 ₪ נשאר אצלך. אתם מקבלים מאיתנו את כל המידע הזה במסודר בסוף התהליך. בשירותים שהם בתשלום אנחנו נבקש ממך אשראי כדי שנוכל לגבות את העמלה.


 • לא לדאוג, אנחנו לא נעביר אותך חברה ללא אישור מראש ממך. אם יש כדאיות למעבר, נוכל להציע את האפשרויות למעבר.
 • כדי להציע את השירות שלנו אנחנו צריכים ממך את הפרטים האישיים שלך בין היתר כדי לפנות לספק שלך. המידע שלך הוא רק שלך. אנחנו לוקחים את האחריות הזאת בכובד ראש ושומרים על המידע האישי שלך, ולא מוסרים אותו לאף צד' ג' ללא אישור מראש.
 • אנחנו מתעסקים רק במחיר שאתם משלמים, אנחנו לא אחראיים על נושאים טכניים ותקלות – זה מול ספק השירות שלכם.

לנוחיותך, אנו מציגים תמצית של התקנון, התקנון המלא והמחייב ניתן לצפייה בגלילה מטה, בכל מקרה של סתירה בין התקנון המקוצר לבין
התקנון המלא – התקנון המלא הוא הקובע. תקנון מלא מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד


הגדרות

החברה – חברת איזי סייב בע"מ ("EZsave") היוזמת והמפעילה של הפלטפורמות ומערכת החיסכון.

משתמש - בעלים ו/או מחזיק של מכשיר טלפון חכם (סמארטפון) ו/או מחשב לוח (טאבלט) אשר הוריד והתקין את האפליקציה או לחלופין גולש ו/או משתמש באתר של החברה.

ספקים – חברות שונות מהם מקבל או יקבל המשתמש שירותים שונים, לרבות אך לא רק: חברות סלולר, חברות המעניקות שירותי טלוויזיה, חברות המעניקות שירותי אינטרנט, חברות המעניקות שירות שיחות לחו"ל, חברות גז וכל ספק אחר אשר יופיע ברשימת הספקים שהפלטפורמות (כהגדרתן להלן) מסייעות בחסכון או בהתייעלות בהתקשרות איתה.

פלטפורמות – אפליקציית "EZsave" אשר פותחה על ידי חברת איזי סייב בע"מ ("האפליקציה") ואתר EZsave הנמצא בכתובת www.ezsave.me ("האתר") לשימוש של משתמש בפלטפורמות לצרכיו הפרטיים ולצורך קבלת מידע או מעבר בין מסלולים שונים ו/או ספקים שונים בהתקשרות עם הספקים, והכל למטרת חיסכון בעלויות או להתייעלות ההתקשרות מול ספקים שונים.

השירות בתשלום – השירות אותו מציעה החברה למשתמש בתשלום. מטרת השירות בתשלום הינה חיסכון או התייעלות בהתקשרות עם הספקים השונים, תוך הוזלת עלויות בהתאם לתוכנית הקיימת והתאמת צרכים בהתאם לשימוש בפועל. השירות בתשלום יינתן על ידי החברה באמצעות ייפוי כח עליו יחתום המשתמש לחברה, אשר יאפשר לחברה לקבל מידע מהספקים השונים ולבצע הוזלת עלויות עבור המשתמש.

תקנון – התקנון ו/או תנאי השימוש באפליקציה ובאתר כפי שיפורסמו ויעודכנו מעת לעת על ידי החברה. על המשתמש חלה החובה להתעדכן בשינויים החלים בתקנון.

השירות החינמי – השירות אותו מציעה החברה למשתמש ללא תשלום, בשיתוף חברות צד ג'. שירות זה כולל, בין היתר, ניתוח התיק הביטוחי, ניתוח התיק הפנסיוני ודו"ח ריביות משכנתא.


מבוא

 1. החברה המפעילה את הפלטפורמות מקדמת בברכה את המשתמשים בפלטפורמות.
 2. השימוש בפלטפורמות על תכניהן והשירותים הניתנים בהן, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 3. כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לשם נוחות והתמצאות בלבד ואין לפרש להן כל משמעות אחרת.
 4. עדכונים ושינויים בפלטפורמות, בשימוש או בתקנון

 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש בפלטפורמות. בכל כניסה לפלטפורמות, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.
 6. החברה וכן כל גורם המוסמך מטעמה, רשאיות להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת המשתמש לשירות ו/או הפלטפורמות באם יפר את התקנון או יפעל בניגוד להוראותיו.
 7. השימוש בשירות מוגבל לנרשמים כמשתמשים בפלטפורמות והשימוש בפלטפורמות מותנה בקבלת שם משתמש וסיסמה לאחר מסירת הפרטים המלאים, הנכונים והמדויקים לחברה. לחברה שיקול דעת בלעדי לקבוע אילו שירותים יהיו תלויים ברישום האמור. החברה רשאית לשנות את השירותים הדורשים רישום ללא כל הודעה מוקדמת ולחסום את הגישה לחלקים מסוימים בפלטפורמות או לפלטפורמות כולן והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לפתיחת חשבון עבור כל משתמש שהוא, מכל סיבה שהיא או להגביל את מספר החשבונות שמשתמש יכול לפתוח, הכל לפי שיקול דעתנו המוחלט. חל איסור על מסירת מידע כוזב בזמן הרישום. הינך מתחייב לעדכן את החשבון שלך כדי שהוא יישאר מעודכן ומדויק. כל אבדן הנובע מכך שלא דאגת לשמור את החשבון מעודכן הינו באחריותך הבלעדית.
 8. אסור לך לגלות את הסיסמא שלך לאחר. אנחנו לא נבקש ממך לגלות את הסיסמא. אם תשכח את הסיסמא, תוכל לדרוש שסיסמא חדשה תישלח לכתובת האימייל או לטלפון שלך. החשבון שלך נתון בסכנה אם תרשה למאן דהוא להשתמש בו בצורה שאינה נאותה. החברה שומרת על זכותה לסגור את החשבון אם אתה או מישהו אחר שמשתמש בחשבון שלך מפר את תנאי השימוש האלה. במידה וחשבונך נסגר, לא תורשה לפתוח חשבון שוב ללא הסכמה מפורשת מאתנו.
 9. אתה מסכים להודיע לנו באופן מיידי על כל שימוש בלתי מורשה בחשבון או בסיסמא שלך. אתה אחראי בצורה בלעדית ומלאה על ביטחון המחשב שלך ועל כל הפעילות בחשבון שלך, גם במקרה בו הפעילות לא בוצעה על ידיך. אנחנו לא נישא באחריות בגין כל הפסד או נזק הנובע משימוש בלתי מורשה בחשבון או בסיסמא שלך. אתה מתחייב לשפות ולפצות אותנו בגין כל שימוש פסול או בלתי חוקי בחשבון שלך, לרבות כל אימייל שנשלח ממנו, ובגין כל חוב שהצטבר או מיסים החלים עליו, אלא אם כן הודעת לנו בכתובת support@ezsave.co.il שהייתה חדירה לחשבון שלך ושאתה דורש את חסימתו. איננו משגיחים על הנדון ואיננו יכולים להבטיח שאנו נדע על כל שימוש בלתי נאות בחשבון, בפלטפורמות או בשירותים או שנוכל למנוע שימוש כאמור.
 10. הינך מסכים שאנו יכולים מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתנו המוחלט ומבלי להודיע על כך, לסגור את החשבון שלך ולהסיר כל תוכן שקשור אליו. סיבות לסגירה כאמור יכולות להיות: (א) תקופה ארוכה של חוסר פעילות; (ב) הפרה של תנאי השימוש הללו או של מהותם; (ג) התנהגות שמהווה הונאה או שהינה פוגענית או מטרידה; או (ד) התנהגות המזיקה למשתמשים אחרים, לצדדים שלישיים, לאתוס של הקהילה שלנו או לעניינינו העסקיים.
 11. אם נסבור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי התרחשה הפרה של תנאי השימוש הללו או כי הייתה כל התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה מצד המשתמש, אנחנו נוכל לנקוט בכל פעולה הנראית לנו מתאימה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור כל חשד להפרה של תנאי השימוש הללו או של התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה בפלטפורמות. אנו נשתף פעולה עם כל חקירה של זרועות אכיפת החוק או עם כל צו בית משפט שדורש מאתנו או מנחה אותנו לגלות את הזהות, ההתנהגות או כל תוכן של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות הנחזות למנוגדות לדין. הינך רשאי לדרוש את סגירת חשבונך בכל עת ומכל סיבה שהיא על ידי שליחת הודעה לכתובת support@ezsave.co.il.
 12. כל סגירה או השעיה של חשבונך לא תשפיע על החובות שלך כלפינו תחת תנאי השימוש הללו (לרבות, ללא הגבלה, בעלות, שיפוי וכל המצגים וההתחייבויות שלך כלפינו והגבלת האחריות), שלפי מהותם ולפי העניין מיועדים להוסיף ולהתקיים לאחר סגירה או השעיה כאמור.
 13. החברה רשאית לשנות את גובה החיוב עבור השירותים בתשלום ו/או להתחיל לגבות כסף עבור השירות החינמי על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל משתמש יקבל הודעה אודות שינויים בגובה החיובים.
 14. תנאי השימוש

 15. אין לעשות בפלטפורמות או בשירותיהן כל שימוש שאינו חוקי. חל איסור מוחלט להעתיק, להציג, לשכפל, לפרסם או לעשות שימוש שנוגד את הוראות תקנון זה. כמו כן, חל איסור למסור את המידע ו/או את השירותים הנמסרים באמצעות הפלטפורמות לכל גורם מסחרי ו/או לצד ג'.
 16. ההרשמה כמשתמש מיועדת ומותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.
 17. בעת הרשמתך לפלטפורמות אתה מאשר כי אתה פועל בשמם של כל השותפים למנוי אצל הספק וכן שקיבלת את הסכמתם הכתובה של השותפים האחרים למנוי לקבל מידע אודות החשבון בו הם שותפים וכן לבצע שינויים בהתקשרותכם מול הספקים השונים. אין לרשום אדם אחר לפלטפורמות שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המכשיר הנייד בעת הרישום, ואין להעלות לפלטפורמות מידע שלא ברשות כלל השותפים לחשבון ולאחר הסכמתם הכתובה לביצוע שינויים בחשבון לרבות מעבר בין ספקים ותוכניות. הרישום יתבצע רק לאחר שהוסברו לכל השותפים כל תנאי תקנון זה.
 18. הרישום לפלטפורמות וקבלת שם המשתמש, נועדו לשימושו הבלעדי של המשתמש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר. הנכם נדרשים לדייק בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המשתמש. בכוונת החברה כי הפלטפורומות יתנו שירותים בכל עת ואולם, אין ביכולת החברה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית החברה להפסיק את השימוש בפלטפורמות מעת לעת לצורכי תחזוקתה וארגונן מחדש. החברה לא תיתן כל פיצוי כספי ו/או אחר בשל נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש בפלטפורמות או במידע הנמסר על ידה לרבות בשל תקלות שגרמו להפסקת פעילותן של הפלטפורמות. החברה אינה מתחייבת לשמור את המידע שהועלה לפלטפורמות, אין החברה תישא באחריות למידע שיועלה לפלטפורמות ויאבד. על המשתמש חלה האחריות לשמור ולאבטח את אמצעי הזיהוי והחיבור לפלטפורמות, וזאת על מנת להבטיח כי לא יתבצע בהם שימוש ללא היתר מפורש של המשתמש. המשתמש יישא באחריות הבלעדית לכל מעשה ו/או מחדל שיבוצע באמצעות אמצעי הזיהוי.
 19. חוץ מכפי שייקבע כאן במפורש, אתה מתחייב שלא לנקוט ושלא להרשות לאף צד שלישי לנקוט בפעולות הבאות: (א) הנדסה לאחור, פירוק או כל ניסיון לגלות את קוד המקור של התוכנה שבבסיס האפליקציה ו/או האתר; (ב) שינוי של ה-פלטפורמות, עשיית מניפולציה בה, העתקה או יצירת יצירות נגזרות ממנה, כמו גם הפצה, השכרה, שידור, הצגה פומבית, פרסום, שידור, חלוקה, העברה או כל שימוש אחר שלא על פי תנאי השימוש הללו; (ג) הפעלה או אפשרות להפעיל כל יישום מחשב, רובוט, תוכנת ריגול או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך הפלטפורמות. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מפלטפורמות או הקוד של האפליקציה ו/או האתר; (ד) ניסיון להשבית או לעקוף כל מנגנון אבטחה של הפלטפורמות; (ה) ניסיון להשיג סיסמא או פרטים אישיים של משתמש רשום אחר או שימוש כוזב בהם; (ו) התחזות למשתמש אחר או הצגה כוזבת של דמותך, לרבות שימוש בחשבונות משתמשת מרובים; (ז) הפרה של זכויות הפרט וזכויות משפטיות של צדדים שלישיים לרבות השמצה, הוצאת דיבה, הפחדה, הטרדה או מעקב אחר משתמשים אחרים; או (ח) הפרה של זכויות יוצרים, זכויות לפרטיות, או זכויות מוסריות של כל צד שלישי.
 20. החברה אינה יועץ פיננסי, יועץ מס או סוכן ביטוח. החברה מספקת לך את אזור הביטוח לנוחיותך בלבד ואינה שומרת אצלה את המידע שתעלה לאזור הביטוח. המידע המופיע באזור הביטוח אינו מסופק על ידי החברה, אלא על ידי סוכן ביטוח שאתו החברה התקשרה ושלו תהיה גישה לאזור הביטוח. כל האינטראקציות שלך באזור הביטוח הינן רק עם סוכן הביטוח והחברה אינה צד להן. החברה אינה יכולה להבטיח את יעילות, שימושיות ו/או מהימנות של מידע כלשהוא המסופק על ידי סוכן הביטוח ו/או המופיע באזור הביטוח. החברה לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל נזק או פיצוי שהוא הנובע מהשימוש באזור הביטוח או הקשור אל אזור הביטוח ו/או מהייעוץ ו/או המעשים של סוכן הביטוח. שימושך באזור הביטוח הינו לפי שיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותך. אם יש לך שאלות כלשהן, נא לפנות אל סוכן הביטוח.
 21. השירות החינמי

 22. השירות החינמי כולל שירותים כגון ניתוח תיק ביטוחי, ניתוח תיק פנסיוני וניתוח ריביות המשכנתא. השירות מוצע למשתמש ללא תשלום ומבוצע ע"י צד ג' . מרגע מתן אישור על ידי המשתמש לכך שצד ג' יצור עמו קשר לצורך מתן השירות אין לחברה כל אחריות כלפי המשתמש.
 23. למרות שייתכן והחברה מציגה בפלטפורמה או באמצעות צד ג' מידע אודות התיק הביטוחי, התיק הפנסיוני ו/או דו"חות ריביות משכנתא, ו/או מעבירה למשתמשים יעוץ או דוח"ות של צדדים ג' בעניינים הללו, אין החברה נותנת יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או בנוגע למשכנתא ואין היא בעלת רישיון לייעוץ פנסיוני ו/או כסוכן ביטוח ו/או לייעוץ משכנתאות ו/או לייעוץ פיננסי. המשתמש יפנה ליועצים מקצועיים בעלי רישיון כדין עבור יעוץ כאמור.
 24. השירות בתשלום ותנאיו הנוספים

 25. המשתמש מאשר לחברה לפנות בשמו לכל הספקים איתם הוא מתקשר, וזאת על מנת להביא לחיסכון או להתייעלות בשירותים אותם צורך המשתמש מהספק. המשתמש יידרש לחתום על ייפוי כח עבור החברה ובו הוא מאשר פנייה לספקים וביצוע מעבר בין תוכניות וספקים. המשתמש ימסור לחברה כל מידע שיידרש על מנת לאפשר לחברה לספק את השירות המיטבי למשתמש.
 26. המשתמש יקבל דו"ח סופי אשר יכלול את פירוט השינויים שבוצעו עבורו, וכן חישוב של התשלום השנתי של המשתמש. החישוב השנתי יחושב בהתאם ל(א) התשלום הממוצע בשלושת החודשים האחרונים לפני מועד הסכם זה (על פי מידע שיתקבל מהספק), כשהוא מוכפל ב-12 (להלן: "התשלום השנתי בטרם ההוזלה") ו-(ב) התשלום השנתי על פי התעריף החדש שממנו ייהנה המשתמש לאחר ההוזלה, לפי התעריף החודשי החדש כשהוא מוכפל ב-12 (להלן: "התשלום השנתי המוזל"). ההפרש בין התשלום השנתי בטרם ההוזלה לבין התשלום השנתי המוזל יקרא להלן ההוזלה השנתית. בתמורה לשירותים, המשתמש ישלם לחברה, באופן חד פעמי, סכום השווה ל-35% מההוזלה השנתית כולל מע"מ. החברה יכולה לשנות סכומים אלו על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 27. החברה תגבה עמלה חד פעמית של 35% מסך ההוזלה השנתית אותה תצליח לייצר עבור המשתמש, לצורך הדגמה: התשלום החודשי עבור שירות מסוים הינו 100 ש"ח לפני ההוזלה ולאחר ההוזלה של הפלטפורמות התשלום החודשי יהיה 75 ש"ח. לפיכך, נחסכו 25 ש"ח כל חודש ובשנה נחסך סך של 300 ש"ח. העמלה תחושב בהתאם - 300 ש"ח * 35% = 105 ש"ח. החברה תשלח לדוא"ל המשתמש דו"ח סיכום ההוזלות וחמישה ימים לאחר מכן תגבה העמלה. במידת הצורך, בחמשת הימים הללו למשתמש ניתנת אפשרות לבצע בירור מול החברה.
 28. התנאים החלים בתקנון זה יחולו בכל חידוש של שירותי המשתמש אצל הספק. שירותים אלה יוצעו למשתמש על ידי החברה בסמוך למועד החידוש תוך קבלת הודעה מתאימה על עלות השירות. החברה שומרת על הזכות לשנות את גובה החיוב עבור שירות זה.
 29. שיפוי

 30. משתמש העושה שימוש בפלטפורמות, מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תקנון זה. האמור לעיל, גם חל על נזקים העלולים להיגרם לחברה בשל פעולות שיבצע המשתמש בשמם של שותפיו לחשבון ובשמו של כל אדם שחשבונות שלו יועלו לפלטפורמות על ידי המשתמש. השיפוי יועבר לחברה על פי דרישה ראשונה מצידה וללא כל דיחוי.
 31. זכויות יוצרים

 32. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לפלטפורמות (מכל סוג שהן), שייכות לחברה, לרבות סימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו ולרבות, מבלי לגרוע, העיצוב, התוכנה הטקסט וכל חומר אחר הכלול בפלטפורמות. חוץ מכפי שהותר כאן במפורש, אינך רשאי להעתיק, לפתח, לשעתק, להפיץ, לשדר, לפרסם מחדש, לשנות, להוריד, להעלות, לשדר או לעשות כל שימוש אחר של התוכן שמופיע בפלטפורמות. אינך רשאי להסיר, לשנות או להסתיר כל סימן של זכויות יוצרים, סימן מסחרי, או סימן שירות או כל סימון אחר המסמן זכויות קניין ששולב בפלטפורמות. כל סימני המסחר הינם סימני המסחר או סימני המסחר הרשומים של בעליהם. אין דבר בתקנון זה המעניק לך כל זכות לשימוש בסימן מסחרי, סימן שירות, סמל מסחרי או שם מסחרי שלנו או של כל צד שלישי.
 33. הגבלת אחריות החברה

 34. לחברה אין כל אחריות בכל הנוגע לנושאים טכניים, לרבות תקלות בשירותים שניתנים על ידי הספקים. החברה אחראית אך ורק לנושאים פיננסים אשר סוכמו מול הספקים לטובת המשתמש. למען הסר ספק האחריות הינה רק כלפי החבילות לגביהן נגבתה עמלה, הסכום הקובע לעניין העמלה שתשולם לחברה יקבע בדו"ח הסופי שתציג החברה למשתמש בסיום השירות וזאת על פי החיסכון שהשיג המשתמש בפועל.
 35. שימושך בפלטפורמות הינם לפי שיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותך. איננו נושאים באחריות על כל תוכן שהתקבל מצדדים שלישיים, אלא כפי שנאמר מפורשות בתקנון זה. הפלטפורמות בכללותן, לרבות כל מידע המופיע בהן והתוכנה העומדת בבסיסן ולרבות כל השירותים מוצעים למשתמשים כמו שהם (AS IS) ובכפוף לזמינותם (AS AVAILABLE) ללא כל אחריות שהיא. אנחנו דוחים במפורש כל אחריות, לרבות, ללא הגבלה, אחריות מפורשת או משתמעת לשימושיות, אחריות מפורשת או משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות או אי-הפרה. כל הסתמכות על הפלטפורמות או התוכן הינה באחריותך הבלעדית ואנחנו דוחים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, (א) לגבי הדיוק, האמינות, העמידה בזמנים, האבטחה או ביצועיהם של הפלטפורמות או התוכן; או (ב) שהפלטפורמות ו/או התוכן יהיו ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה; או (ג) לגבי הדיוק, האיכות, העדכניות, השלמות או השימושיות של כל מידע או תוכן המוגשים בפלטפורמות.
 36. החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שליחיה או בעלי מניותיה בשום אופן לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, עקיף, ישיר או עונשי הנובע מהשימוש בפלטפורמות או הקשור אליהם. החבות הכוללת של החברה במסגרת כל תנאי מתנאי השימוש הללו לא תעלה על הסכום ששילמת לחברה בכדי להשתמש בפלטפורמות. אי לכך, אם לא שילמת כל סכום לחברה כדי להשתמש בפלטפורמות, החברה לא תהיה חבה לך בגין השימוש כאמור. החברה איננה אחראית על חיבורים לאינטרנט או ממנו. בשום אופן החברה לא תהיה אחראית להפסדים או לנזקים העולים מהשימוש בפלטפורמות או מכל תוכן המועלה בפלטפורמות, או מכל התנהגות של כל צד שלישי, באופן מקוון או לאו.
 37. השימוש בפלטפורמות ו/או הרשמתך כמשתמש לקבלת שירותינו, ייחשבו להסכמה מצדך לתקנון זה.
 38. החברה אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי בפלטפורמות. האחריות לכך על המפרסמים ועל ספקי שירותי הפרסום של החברה בלבד.
 39. ישנם מקורות רבים לתוכן המופיע בפלטפורמות. אנחנו משתדלים שהתוכן יהיה מדויק ככל האפשר. עם זאת, אין לחברה כל אחריות בגין תכנים שמקורם בצדדים שלישיים ואין החברה ערבה למידת הדיוק של תכנים אלה. איננו מבטיחים שהתוכן בפלטפורמות יהיה מדויק, שלם, מהימן, עדכני או ללא שגיאות. איננו אחראים לכל תוכן שאינו מדויק או שהינו מוטעה. אנו מבהירים כי המידע המוצג בפלטפורמות אינו מהווה המלצה, יעוץ ו/או הצעה מטעמינו לרכישת מוצר ו/או שירות כלשהו או למתן שירות, וכל הסתמכות על המידע המוצג בפלטפורמות הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש והחברה לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו. כל עצה או מידע, הנמסרים בעל פה או בכתב, שתקבל מהחברה לא ייצרו כל אחריות לחברה, מעבר למה שכתוב מפורשות בתנאים אלו. במידה ותסתמך על כל עצה ו/או מידע כאמור, הסתמכות זו הינה על אחריותך הבלעדית. ישנן מדינות בהן אסור להחריג סוגים שונים של אחריות. אי לכך, אפשר וחלק מהחרגות לעיל לא יחולו עליך.
 40. משתמש המאשר תקנון זה, מאשר כי הינו נושא בכל האחריות לנזקים שעלולים להיגרם לו ולמשתמשים אחרים אשר הוא פועל בשמם בשל ביצוע ההוזלות בין אם מעבר התוכניות בוצע על ידו באופן אישי ובין אם מעבר התוכניות בוצע באמצעות החברה כמיופת כוחו. החברה עושה כל מאמץ על מנת למסור מידע מדויק ומעודכן, ואולם, אין החברה אחראית על כל טעות הנובעת עקב טעות קולמוס, טעות בהבנת השירות וכל טעות אחרת ו/או על כל שימוש שיעשה על ידי המשתמש במידע שגוי שנמסר באמצעות הפלטפורמות.
 41. איננו מקבלים על עצמנו כל אחריות עבור כל שגיאה, השמטה, הפסקה, מחיקה, פגם, עיכוב בפעולה או שידור, כשל בקו תקשורת, גניבה או הרס או גישה בלתי מורשית או שינוי של תוכן כלשהו. החברה אינה אחראית לכל בעיה או תקלה טכנית של כל רשת או קו טלפון ו/או אינטרנט, מערכות מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד מחשב, תוכנה, כשל בכל אימייל הנובעים מבעיות טכניות או עומס תנועה באינטרנט או בפלטפורמות, לרבות כל פגיעה או נזק למשתמשים או לכל מחשב של אדם הקשור או הנובע מהשתתפות או הורדת חומרים בפלטפורמות או בקשר איתן. בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית לכל אובדן או נזק, לרבות פגיעה אישית או מוות, כתוצאה משימוש בפלטפורמות, מכל תוכן שפורסם או מהתנהגות של כל המשתמשים, בין אם בצורה מקוונת ובין אם לאו.
 42. כללי

 43. אי אכיפה של זכות כזו או אחרת מצידה של החברה, לרבות זכות המוקנית לה על פי תקנון זה ו/או מכח הדין, בכל מקרה, לא יראו בכך ויתור על הזכות האמורה או על זכויות אחרות כלשהן.
 44. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד החברה, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.
 45. אין דבר בתקנון זה היוצר כל סוכנות, העסקה, מיזם משותף או שותפות בינך לבין החברה או מסמיך אותך לפעול מטעם החברה. החברה רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תקנון זה, או כל חלק ממנו, לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון. אינך רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך, או כל חלק מהן, לפי תקנון זה, וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל. במידה וייקבע שתנאי כלשהו מהתקנון אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר התקנון יישאר בתוקפו.
 46. ברישום לפלטפורמות אתה מאשר כי הינך מסכים לקבל תוכן מעשיר, הצעות שיווקיות ודברי פרסומת מהחברה (ושל שותפים עסקיים) על מנת להתעדכן במתנות, בהטבות ובמבצעים, באמצעות אחד או יותר מהערוצים הבאים: הודעת מסר קצר (SMS), הודעה אלקטרונית (email), מערכת חיוג אוטומטי ופקסימיליה.
 47. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו תהא לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.